Přehled aplikací

BioLog
MapoMat
MapoMat+
Mokřady(mapová aplikace)
Krajinotvorné programy(LandMan)
Lokalizace spisu(DocLoc)
Lokalizace projektu(ProjLoc)
Lokalizace žádostí v rámci MS2014+(DotaceEU)
Pozemky(Katushka)
Újmy za ztížení lesního hospodaření(ForestMan)
Identifikace parcel v ZCHÚ(IPar)

Další odkazy

Uživatelská podpora AOPK ČR(QuickPig)
Novinky v datech AOPK(QuickPig)
AOPK Silverlight Viewer(QuickPig)
Kanceláře AOPK ČR, Kaplanova 1(Web AppBuilder for ArcGIS)
Portál ISOP
AOPK ČR