Aplikace AOPK

BioLog
MapoMat
MapoMat+
Krajinotvorné programy(LandMan)
Lokalizace spisu(DocLoc)
Lokalizace projektu(ProjLoc)
Pozemky(Katushka)
Újmy za ztížení lesního hospodaření(ForestMan)
Identifikace parcel v ZCHÚ(IPar)
Stavby v CHKO - editace(GH)
Stavby v CHKO - prohlížení
Vlastnictví pozemků(WebAppBuilderHost)
Poskytování dat(DataShop)

Aplikace k projektům


Mokřady(web)
Mokřady(mapová aplikace)
Databáze migračních bariér(web)
Databáze migračních bariér(mapová aplikace)

Další odkazy

Uživatelská podpora AOPK ČR(QuickPig)
Novinky v datech AOPK(QuickPig)
Novinky v ND OP(QuickPig)
AOPK Silverlight Viewer(QuickPig)
Kanceláře AOPK ČR, Kaplanova 1(Web AppBuilder for ArcGIS)
Portál ISOP
AOPK ČR