Aplikace pro testování


LandMan 2(LandMan)
GeoReport TEST(GeoReportWeb)
Pozemky - původní(GroundCare)
Pozemky(Katushka)
Krajinotvorné programy(LandMan)
Webový Prostorový Dotaz
Mapování biotopů - statistiky(MbcrStat)
DRUSOP
JESO
JESOView
ArcGISServerRestExplorer
AEKO2014(Enviro)
WebBiolog(WebBiolog)
Natura - administrace lokalit(NaturaMAN)
Natura - průvodní zprávy(NaturaREP)
Natura - návrhy lokalit - formuláře(NaturaDSG)
Natura - návrhy lokalit - zákresy(NaturaDSGsp)
Natura - SDF - generování SQL(NaturaSDF)
SDO - formuláře(NaturaSDO)
SDO - administrace(NaturaSDOAdmin)
Natura - služby AOPK(Natura2000SL)
Informace z mapové služby(SimpleLayerPresenter)
Map3D(Map3D - ArcGIS Javascript API)
Mokřady - mapa(Web AppBuilder, ArcGIS Javascript API)
SpatialCatalog
Nápověda - koncepty
ForestMan
MBCR - stav okrsku