AEKO 2014

Informace a postupy potřebné pro práci s aplikací AEKO2014.

Postup k opravě chybných návrhů AEKO 2014

Krátký návod popisující úpravu chybně navržených půdních bloků, vrácených k přepracování.
poslední úprava: 16/12/2014

Aktuální přehled změn a nových funkcí v aplikaci AEKO2014

Průběžně aktualizoavaný dokument, který popisuje nové funkce a změny v aplikaci zapracované od 30.11.2014.
poslední úprava: 5/11/2014

Mapová Legenda k datům AEKO2014

Zde je možné si vytisknout legendu k mapovým vrstvám Návrhy AEKO 2014-20, Stavy AEKO 2014-20 a Podpůrné vrstvy.
poslední úprava: 16/12/2014

Souhrný popis změn v aplikaci AEKO2014 v návaznosti na novou metodiku v ML 7.14

Tento dokument souhrnně představuje přehled a popis změn v aplikaci AEKO2014, které byly nasazeny v návaznosti se změnami v nové metodice (viz aktualizované AOPK ČR Metodické listy 07.14 k dotačním nástrojům v ochraně přírody a krajiny a aktualizovaná Příloha 10 Metodická doporučení k tvorbě registru TP).
poslední úprava: 30/10/2014

Testovací verze aplikace AEKO 2014

estovací verze aplikace umožnuje uživatelům si bezpečně vyzkoušet všecny postupy uvedené v manuálu k aplikaci AEKO 2014. Změny a úpravy provedené v testovací aplikaci AEKO 2014 se neprojeví v ostré verzi a naopak.
poslední úprava: 20/12/2014

Nápověda k základnímu mapovému rozhraní MapoMat

Kompletní nápověda k aplikaci MapoMat - která je základem pro ostatní interně vyvinuté GIS evidenční systémy AOPK ČR.
 1. Základní informace
 2. Mapové služby a vrstvy
 3. Nástroje pro vyhledávání a zobrazování informací
 4. Editace a práce se zákresy
 5. Tisk mapových příloh
 6. Postupy pro práci se souřadnicemi a GPS
 7. Práce s shapefile
 8. Práce s rastry (obrázky)

Tipy a doporučené postupy

 1. Import zákresů do mapových aplikací ISOP
 2. Přenášení (import) zákresů z mapových služeb
poslední úprava: 05/08/2015

Přehled kurzů AOPK ČR v GIS/IT

Přehled a popis kurzů, pořádaných AOPK ČR v ohlasti GIS a IT. Kurzy jsou primárně určeny pro zaměstnance AOPK ČR.
 1. MapoMat - Komplet
 2. MapoMat - Základ
 3. MapoMat - Výuková videa
poslední úprava: 2/10/2017

Technická podpora

 1. (!!!) Webový prohlížeč AOPK Silverlight Viewer
 2. Instalace Silverlight
 3. Řešení problémů s nefunkčními mapovými službami
 4. Konec podpory Silverlight v prohlížeči Google Chrome
 5. Problémy s chodem aplikací v prohlížeči Firefox Mozilla
 6. Přepnutí internetových prohlížečů do celoobrazovkového režimu
 7. Možnost chodu aplikace na OS Ubuntu