Instalace

Zde je možné si stáhnout aplikaci AOPK Silverlight Viewer s různými přednastavenými kofiguracemi.

AOPK Silverlight Viewer s přednastaveným rozcestníkem aplikací AOPK ČR

Tato verze spouští rozcestník se seznamem Aplikací AOPK ČR, které v převážné míře mohou spouštět pouze uživatelé s přidělenými uživatelskými právy. Tato verze je doporučená pro interní zaměstnance a autorizované uživatele aplikací ISOP.

Je určeno ke spouštění aplikací v technoligii Silverlight jako například: MapoMat+, Krajinotvorná opatření (LandMan), SDO apod.
zip archiv

AOPK Silverlight Viewer s přednastaveným Mapováním Biotopů

Tato kofigurace ma přednastavený odkaz na seznam aplikací potřebných pro Mapování Biotopů. Tato verze je určená pro Mapovatele biotopů.
zip archiv

AOPK Silverlight Viewer s přednastavenou aplikací MapoMat

Tato kofigurace má přednastavený odkaz na aplikaci MapoMat pro veřejnost. Tato verze je vhodná pro veřejnost. Naopak není doporučena interním zaměstnancům, neboť tato verze aplikace MapoMat neobsahuje všechny funkce a mapové služby jako její interní verze MapoMat+.
zip archiv

AOPK Silverlight Viewer bez konfigurace

Tato kofigurace spouští aplikaci bez přednastavení.
zip archiv

Varianty instalace

Soubory v zip archivu
Nejprve třeba rozbalit soubory z archivu zip do složky a poté spustit exe soubor. Není třeba instalovat.