AOPK Silverlight Viewer s přednastaveným rozcestníkem aplikací AOPK ČR

Tato verze spouští rozcestník se seznamem Aplikací AOPK ČR, které v převážné míře mohou spouštět pouze uživatelé s přidělenými uživatelskými právy. Tato verze je doporučená pro interní zaměstnance a autorizované uživatele aplikací ISOP.

Je určeno ke spouštění aplikací v technoligii Silverlight jako například: MapoMat+, Krajinotvorná opatření (LandMan), SDO apod.

zip archiv