AOPK Silverlight Viewer s přednastaveným Mapováním Biotopů

Tato kofigurace ma přednastavený odkaz na seznam aplikací potřebných pro Mapování Biotopů. Tato verze je určená pro Mapovatele biotopů.

zip archiv