AOPK Silverlight Viewer bez konfigurace

Tato kofigurace spouští aplikaci bez přednastavení.

zip archiv