BioLog

Práce s BioLogem

Při první spuštěním aplikace je potřeba vybrat z Druhových seznamů ty kategorie, které mají být zobrazovány při zápisu pozorování. Novou kategorii lze kdykoli později přidat. Druhové kategori použité v uložených pozorováních již nelze deaktivovat. V nastavení je vhodné zaškrtnout a vyplnit možnost - pro pozorování používat jméno autora.

  1. Nové pozorování
  2. Prohlížet data