Dokumentace aplikace Číselník činností

Aplikace Číselník činností je webová aplikace pro prohlížení Číselníku činností s provazbou na Náklady obvyklých opatření. V aplikaci je možné procházet Číselník činností ve čtyřech pohledech: Seznam OpatřeníSeznam ČinnostíSeznam Příplatků/SníženíSeznam Vlastností. Z každého pohledu je možné se dostat na detail daného záznamu.

Aplikace umožňuje dva druhy exportu. Export kompletního číselníku obsahuje kompletní data všech činností. Export NOO obsahuje pouze činnosti, které jsou součástí Nákladů obvyklých opatření.

Číselník činností je udržován a upravován výhradně v jednotné databázi.

Aplikaci Číselník činností nalezneme na webové adrese:
https://ciselniky.nature.cz/