Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS

Collector for ArcGIS

Collector je hotové řešení od Esri, jedná se o mobilní a tabletovou aplikaci pro sběr dat v terénu. Lze sbírat bodová, liniová a jednoduchá polygonová data.

Vhodný je např. pro mapování hraničníků, infotabulí a označníků, pro mapování výskytu invazních rostlin, pro monitoring vykácených ploch nebo nebezpečných stromů apod. Není vhodný pro sběr složitějších dat, kde by bylo třeba hlídat topologickou správnost (návaznost polygonů, návaznost linií, snapping), jelikož tuto funkčnost nepodporuje.

Ze strany programátora, který tvoří mapovací projekt, je zapotřebí připravit zdrojová data a vytvořit z nich mapovou službu a dále v prostředí ArcGIS Online nakonfigurovat webovou mapu a vlastnosti všech do ní připojených tematických a podkladových vrstev, resp. služeb. Lze připravit online i offline verzi aplikace.

Technická podpora a dotazy ke Collectoru: Jan Vrba, jan.vrba@nature.cz, tel. 283 069 327

Survey123 for ArcGIS

Survey je hotové řešení od Esri, jedná se o mobilní a tabletovou formulářovou aplikaci pro sběr dat v terénu. Lze sbírat pouze bodová data.

Vhodný je např. pro monitoring předem definovaných druhů, pro sběr dat, u kterých je zapotřebí složitějších formulářů, kdy jednotlivé parametry mají mezi sebou závislostní vazby.

Ze strany programátora, který tvoří formulář, je zapotřebí připravit speciální excelovou tabulku, ve které nadefinuje všechny potřebné parametry, jejich vazby, vzhled a umístění. Následně je třeba daný formulář vypublikovat na ArcGIS Online a přidat uživatelům práva k danému průzkumu.

Technická podpora a dotazy k Surveyi: Jan Vrba, jan.vrba@nature.cz, tel. 283 069 327

Aplikace Collector a Survey je možno pro sběr dat využít i společně, kdy se z každé aplikace využijí její základní přednosti. Např. tedy v případě, kdy je třeba vytvářet liniové či polygonové zákresy a zároveň je třeba sbírat mnoho vzájemně propojených atributů. Aplikace Collector umožňuje přímo z atributové tabulky otevřít příslušný formulář v Surveyi.

Jak zprovoznit Collector

Instalace Collectoru a první přihlášení.
 1. Stažení aplikace
 2. Založení účtu na ArcGIS Online
 3. První přihlášení do Collectoru

Ovládání Collectoru

 1. Základní přehled funkcí
 2. Informace o zákresu
 3. Přidání nového zákresu
 4. Editace stávajícího zákresu
 5. Kopie stávajícího zákresu
 6. Smazání zákresu
 7. x Záložky - oblíbená místa
 8. Stažení projektu do offline režimu a správa offline map

Survey

Instalace Surveye, první přihlášení, stažení průzkumů, práce s průzkumem.
 1. Stažení aplikace
 2. Založení účtu
 3. První přihlášení do Surveye
 4. Stažení průzkumu
 5. Práce s průzkumy
 6. Vyplnění formuláře
 7. Oblíbené
 8. Lokalizace
 9. Nastavení
 10. Použité ikony

Survey123 Desktop

 1. Stažení a instalace aplikace
 2. Stažení prvního průzkumu

Projekt: Zápisník do terénu

Zápisník do terénu v Collectoru slouží k rychlému zapsání poznámek v terénu. Uživatel má možnost zakreslit si bod, linii nebo polygon a napsat si k nim, o jaký typ objektu se jedná a doplnit podrobnosti do poznámky. V podkladových mapách je možné vybírat mezi ortofotem a základní mapou.

Projekt je navržen tak, aby byl samoobslužný. To znamená, že své poznámky z terénu si může uživatel sám spravovat (upravovat stávající, přidávat nové, mazat stávající) a snadno si je také vyexportovat. Podporované exportovací formáty jsou shapefile (shp), file geodatabáze (fgdb), tabulkový soubor csv. Export se provádí v ArcGIS Online.

Projekt tak může sloužit k individuálním jednorázovým mapovacím akcím jako například zakreslení nových oplocenek, zmapování popadaných nebo nebezpečných stromů, zakreslení výskytu kůrovce apod. S projektem můžete pracovat v online i offline režimu.

Naopak není vhodný na rozsáhlejší mapování, kde byste potřebovali v terénu sbírat více informací k objektu (potřebovali byste více atributů) anebo v případě, že byste chtěli na projektu spolupracovat s dalšími kolegy a sdílet a v terénu vidět dohromady svá data. Pro tyto účely vám rádi připravíme samostatný mapovací projekt na požadované téma.

Pro zpřístupnění projektu kontaktujte Zdeňka Kučeru, zdenek.kucera@nature.cz, tel. 283 069 326.
 1. Export dat ze Zápisníku (v ArcGIS Online)
 2. Smazání dat ze Zápisníku

Projekt: Hraničníky a infopanely

Informace o mapovacím projektu Hraničníky a infopanely, který slouží k evidenci hraničníků, infopanelů a označníků památných stromů. K jednotlivým prvkům je zaznamenáván i jejich fyzický stav a nutnost případné opravy, výměny, nátěru, likvidace apod.

Nápověda je v přípravě.