Databáze kriticky ohrožených rostlin

Práce s databází C1 rostlin

Každý přihlášený uživatel má možnost nahlížet do databáze kriticky ohrožených rostlin. Databáze C1 rostlin slouží k vyhledávání všech kriticky orhrožených druhů rostlin na území ČR. V kombinaci s nálezovou databází lze filtrovat požadované nálezy a zobrazit je na mapovém podkladu.

  1. Parametry databáze
  2. Vyplnění filtru
  3. Karta druhu