Maloplošná zvláště chráněná území

Kapitola byla sestavena pro upozornění na hlavní a nejčastější nedostatky, kterých se zpravidla lze vyvarovat pozorným a poučeným rutinním postupem se zohledněním chyb druhých. Základním podkladovým dokumentem je Metodika vyhlašování (MŽP).

Podrobná metodická pomůcka, připravená pro vyhlašovatele z řad AOPK ČR, byla prezentována na podzim 2015 (základní myšlenky stále platné, v jednotlivostech zohledněte nové předpisy od té doby vzniklé). Scénář prezentace je k náhledu.

Aktualizace: prosinec 2017, Pavel Žofka