Předání dokumentace do ÚSOP

Nedílnou součástí procesu vyhlášení památného stromu je předání povinných podkladů pro zápis do ÚSOP, vedeného AOPK ČR. Toto se musí udát v souladu s ustanoveními právních předpisů, nejlépe podle metodických návodů uvedených dříve, a to v předepsané formě.

Předpisy, jmenující povinné položky k odevzdání do ÚSOP

Již byly uvedeny, jedná se o:

Nejčastější chyby v předávaných podkladech do ÚSOP: