Příprava

PopisPodkladyNabídka zdrojů - Nejčastější chyby

Pro úspěšný první pokus vyhlášení památného stromu kompetentním orgánem (viz Základní znalosti -> Předpisy) je nutná kvalitní příprava. Zejména je nezbytné opatřit komplexní podklady pro všechny kroky vyhlášení, udržovat podklady AKTUÁLNÍ (v případě dat KN může být problém, ale je to velmi žádoucí) a dokončit proces v co nejkratším možném čase, právě pro dodržení aktuálnosti.

Podklady vyhlášení jsou:

  1. přírodovědné (posudky, vyjádření, stanoviska, fotodokumentace atd.) - není předmětem kontroly ÚSOP
  2. právní (projednání návrhu s vlastníkem PS, vlastníky pozemků OP, orgány státní správy atd.) - viz Základní znalosti -> Předpisy
  3. technické - sem patří zejména podklady nutné k vymezení polohy PS a OP podle dohody zúčastněných stran řízení - z hlediska ÚSOP nejdůležitější


Aplikace Nahlížení do KN, mapové okno Marushka; může sloužit ke snadnému odečtení souřadnic PS (pozor na zkreslení ze středového promítání) a určení vlastníka pozemku s PS

V prostředí Mapomatu, webové aplikace AOPK, lze díky propojení do KN např. snadno zjistit vlastníky dotčených pozemků


Nabídka využitelných zdrojů:


Nejčastější chyby vyhlašovatelů: