Fáze vyhlášení

ZáměrNávrhProjednání - Vyhlášení ochrany - Rušení ochrany

Metodika AOPK ČR k vyhlašování Památných stromů - dokument dostupný na webu AOPK.

Podrobný popis je podán v dokumentu KrÚ Jihomoravského kraje.

Záměr

Před započetím práce na Návrhu je výhodou předjednání nápadu vyhlásit PS v rámci činitelů oprávněného OOP, v rámci místní samosprávy a orgánů veřejné správy a předjednat záměr s vlastníkem pozemku(ů). Podklady předjednání - viz předchozí kapitola Příprava.

Návrh

Po předjednání se sestavuje Návrh na prohlášení stromu za památný. Obsah dokumentu a vzorový formulář pro snazší sestavení jsou předmětem výše odkazovaného dokumentu Jihomoravského kraje. Z hlediska ÚSOP a ODPS je nejpodstatnější správné určení polohy PS a jeho přesný popis s případnými vyjádřeními a odbornými posudky.


Postup co nejpřesnějšího určení souřadnic středu stromu měřením GNSS přijímačem: 1) naměřit přesně protilehlé délky (r) od středu PS a označit body A, B, C, D se signálem GNSS => 2) zaznamenat na vytyčených bodech zeměpisnou šířku fí a zeměpisnou délku lambda => 3) vypočítat fi(S1)=(fi(A)+fi(B))/2, la(S1)=(la(A)+la(B))/2, fi(S2)=(fi(C)+fi(D))/2, la(S2)=(la(C)+la(D))/2 => 4) vypočítat fi(S)=(fi(S1)+fi(S2))/2, la(S)=(la(S1)+la(S2))/2


Projednání

Popsáno ve výše odkazovaném dokumentu.

Vyhlášení ochrany

Popsáno ve výše odkazovaném dokumentu včetně vzorových formulářů.

Rušení ochrany

Popsáno ve výše odkazovaném dokumentu včetně vzorových formulářů.