Dokumentace pro zápis do KN

Problematika zápisu PS do KN není rozpracována ani jedním z dříve uvedených předpisů. Avšak podle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. by měl být k pozemku zápisem zaveden Typ ochrany nemovitosti 1 = ochrana přírody a krajiny, způsob ochrany 14 = ochranné pásmo jiného ZCHÚ nebo památného stromu.

Náležitosti pro zápis ochrany přírody do KN:

Hlavní a určující pro zápis do KN je § 38 katastrální vyhlášky - Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitostí. Vybrané nejnutnější znalosti: