FiMB

Práce s filtrem mapování biotopů  1. Parametry filtru Mapování biotopů
  2. Vyplnění filtru
  3. Výsledky hledání
  4. Karta nálezu
  5. Mapové zobrazení nálezu
  6. Export tabulkových dat