Základní rozhraní aplikace

  1. Části aplikace

    Mapové okno (1), lišty s nástroji (2a), lišta s nastavením nástrojů (2b). Seznam tematických vrstev (3a), tabulka obsahu (3b). Nástroje pro práci s projektem (4).
  2. Nastavení šířky okna

    Šírka okna se nastavuje kliknutím levého tlačítka na okraj tabulky obsahu (1) a tažením při stisknutém tlačítku do stran.
  3. Ikony pro ovládání dialogových oken

    Kliknutím na (1), můžete okno minimalizovat - při kliknutí se stisknutou klávesou SHIFT je okno zprůhledněno. Kliknutím na tlačítko (2) je okno maximalizováno a při kliknutí na tlačítko (3) zavřeno.