GeoReport

Identifikace území z hlediska lokalizace překryvu tematických vrstev

Pilotní verze aplikace v testovacím provozu.

Aplikace GoeReport je webová aplikace vyvinutá za účelem zjednodušení výkonu státní správy s cílem zjednodušit vyřizování stavebních řízení.

Aplikace GeoReport automatizovaně vyhodnotí prostorový překryv na základě vyhledání parcely v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Vyhodnocení se provádí oproti prostorovému vymezení zvolených datových vrstev a čerpá z otevřených dat AOPK ČR.
Výstupem aplikace je report prostorového překryvu. Report je tvořen PDF souborem se sumárním vyhodnocením překryvu tematických vrstev a reportem ve formátu XLSX, který obsahuje podrobný rozpis informací o parcele a zvolených datových vrstvách, včetně zásahu parcely do vrstvy a plochy překryvu.

Spustit aplikaci GeoReport

Předání dat Územních plánů
Pokud máte k dispozici data z Územních plánů a potřebujete je zahrnout do analýzy prostorového překryvu, tak je pošlete mailem na adresu: pavla.sevitova@nature.cz

- formát shp, file geodatabase
- data rozdělená do jednotlivých vrstev: kategorizace sídel, místo krajinného rázu, zastavěné území, zastavitelné území
- všechny dostupné atributy

Novinky v aplikaci:
- doplněné informace k datovým vrstvám. Informace o výběru nálezů z Nálezové databáze.

Testovací verze
- dostupnost aplikace z vnější sítě.
- dostupnost přes VPN je funkční v anonymním okně prohlížeče.

Aktualizace: 11.11.2021