GeoReport pro Státní pozemkový úřad

Identifikace území z hlediska lokalizace překryvu tematických vrstev.

Aplikace GoeReport je webová aplikace vyvinutá za účelem zjednodušení výkonu státní správy na základě zápisu o vzájemé spolupráci a poskytování výstupů mezi AOPK ČR a SPÚ.

Aplikace GeoReport automatizovaně vyhodnotí prostorový překryv na základě vyhledání parcely v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
Vyhodnocení se provádí oproti prostorovému vymezení definovaných datových vrstev (NP - národní park, NPR - národní přírodní rezervace, NPP - národní přírodní památka, PP - přírodní památka a PR - přírdní rezervace).

Výstupem aplikace je report prostorového překryvu. Report je tvořen PDF souborem se sumárním vyhodnocením překryvu tematických vrstev včetně zásahu parcely do vrstvy a plochy překryvu.

Spustit aplikaci GeoReport pro SPÚ

Podpora aplikace:
pavla.sevitova@nature.cz

Aktualizace: 11.11.2021