Intranet AOPK ČR

Aktuality a nové funkce

  1. Změny k 06/2015

Nápověda

Nápověda pro administraci krajinotvorných programů v prostředí modulů v Intranetu AOPK ČR.
  1. PPK A
  2. PPK B
  3. MaS
  4. POPFK Interní
  5. POPFK Externí
  6. Studie (PPK A, PPK B, POPFK)
  7. Společné vlastnosti a funkce pro všechny moduly
  8. Role v Intranetu
  9. O nápovědě

Legenda k diagramům

Přehled rolí

Koordinátor programu - pracovník AOPK ČR, SOPK (dále jen koordinátor)
Odborný pracovník – pracovník AOPK ČR, SOPK (dle oblasti - voda, les, neles)
Garant akce – smlouvou či jinak pověřený pracovník AOPK ČR - regionální pracoviště, SOPK. (dále jen garant)
Ekonomický pracovník – pracovník AOPK ČR - regionální pracoviště, SVSL. (dále jen ekonom)
Správce rozpočtu - pracovník SVSL (dále jen správce)