Krajinotvorné programy (LandMan)

V případě problémů s funkčností aplikace se obracejte na:
Ing. Pavla ševítová pavla.sevitova@nature.cz

Aktuality a nové funkce v aplikaci LANDMAN

Nápověda pro práci s Landman desktop pro evidenci Realizované péče v roce 2021 zde

verze 2.1.22 publikováno 16.11.2021
- upgrade na EntityFramework 4.8

verze 2.1.21 publikováno 30.9.2021
- změny zákresů vybraných činností zde

verze 2.1.21 publikováno 22.9.2021
- upraven výpočet součtů cen, aby se zamezilo vzniku nesouladu při zaokrouhlování a výpočtu DPH
- backend úpravy vrstev zákresů

verze 2.1.19 publikováno 21.7.2021
- upraveno přebírání množství ze zákresu pro linie a body
- oprava přepočtů nástroje "úpravy zákresu (posun,rotace,rozměry)"
- upraven podnadpis zákresu na "Rozpočet a specifikace díla"
- v rámci filtrování smluv nastavena výchozí hodnota roku na 'vše'
- upraveno barevné rozlišení v seznamu opatření na formuláři pro rok, lokalitu a ID opatření
- ve formuláři editace opatření se zobrazují ikony ( i ) jen v místech, kde je nějaká informace
- přidáno ID opatření do přehledu chybových hlášek
- opravena chyba, kdy bylo možné z načteného shapefile nechtěně zkopírovat zákres do výchozí editační vrstvy mapy a nebylo možné jej odstranit kvůli výchozí zakázané editaci.

- přidáno nové tlačítko pro generování reportu včetně výkresů "Vytvořit Rozpočet a specifikaci díla včetně výkresů - závazek".
Po jeho stisknutí se otevře nové okno a automaticky se spustí stažení zákresů ze serveru a vygenerování výkresů.
Výkresy se generují jen pro činnosti se zákresem.
Po stisknutí tlačítka 'Export' se spustí požadavek na vytvoření dokumentu na serveru v rámci kterého se odešlou vygenerované výkresy.
Získaný dokument je možné uložit standardním způsobem.
Při překliknutí na jinou smlouvu v seznamu se výkresy resetují!

verze 2.1.10 publikováno 4.7.2021
Nasazena nová podoba technické přílohy konceptu i závazku:
- seskupení opatření dle vyplněné lokality
- drobné změny v rozložení a zobrazení informací
- přidán odkaz na online prohlížení zákresů dané smlouvy "Odkaz na mapové dílo"

verze 2.1.9 publikováno 3.7.2021
- Drobné opravy a vylepšení.

verze 2.1.8 publikováno 2.7.2021
- Přidány nová pole pro vyplnění lokality, převzetí množství ze zákresu. Změna řazení polí.
- Ikona uložení přílohy se zobrazuje až když je potreba, ne ve výchozím rozvržení.
- Možnost pridání príplatku, vlastnosti, základní cástky zobrazit na formulári jen tehdy, když je k danému opatrení dle císelníku NOO k dispozici.
- Přidáno upozornění na prekročený počet znaků v poli Poznámka.
- Nastaveno automatické zavírání oken formulářů po každém jednom přidání. Opatření a činnosti, Příplatky/snížení a Vlastnosti.

Nápověda k aplikaci LandMan

Níže uvedené kurzy komplexně popisují nástroje, vlastnosti a doporučené postupy při práci s aplikací Landman.
  1. KURZ 1: Instalace nové verze aplikace
  2. KURZ 2: Vyhledávání smluv a zobrazování jejich opatření a zákresů
  3. KURZ 3: Editace zákresů managementových opatření
  4. KURZ 4a: Import existujících zákresů shapefile z lokalního počítače
  5. KURZ 4b: Import existujících zákresů z mapových služeb
  6. KURZ 5: Tvorba zákresů agregovaných opatření
  7. KURZ 6: Tisk mapových příloh a export zákresů smlouvy.