Portál Natura

Navrhování a editace průvodních zpráv lokalit soustavy Natura

Tato část nápovědy je primárně určená garantům lokalit soustavy natura z regionálních pracovišť.

Popisuje vytvoření návrhů lokalit v různých variantách, které obsahující zejména zákres hranice lokality, navržené předměty ochrany a doplňující informace. Jejich postoupení ke schvalení, pověřeným pracovníkem na ústředí AOPK ČR. A následné vyplnění, případnou aktulizaci infromací v průvodní zprávě jako například charakteristika oblasti, vlivy apod.


 1. Tvorba návrhů lokalit Natura
 2. Kompletace průvodních zpráv
 3. Nápověda k Mapovým aplikacím
poslední úprava: 30/10/2016

Administrace lokalit soustavy Natura a generování SDF

Tato část nápovědy je primárně určena schvalovatelů a koordinátorům Natura z ústředí AOPK ČR
 1. Manuál k administraci lokalit soustavy Natura
 2. Generování SDF

Technická podpora

 1. (!!!) Webový prohlížeč AOPK Silverlight Viewer
 2. Instalace Silverlight
 3. Řešení problémů s nefunkčními mapovými službami
 4. Konec podpory Silverlight v prohlížeči Google Chrome
 5. Problémy s chodem aplikací v prohlížeči Firefox Mozilla
 6. Přepnutí internetových prohlížečů do celoobrazovkového režimu
 7. Možnost chodu aplikace na OS Ubuntu