Realizovaná péče 2021 (Krajinotvorná opatření)

Tato nápověda Vás má provést jednotlivými změnami v letošní evidenci realizované péče.
V letošním roce byly projednány, odsouhlaseny a implementovány potřebné změny v evidenci realizované péče, které budou cílově nasazeny v novém ISOP 2. Pro zajištění postupného přechodu budou nasazovány již ve stávajících systémech. Změny se týkají nejen aplikace Intranet, ale i Landman, EKIS a eSSL.


Zásadní změny:
- rezervace finančních prostředků v EKIS před zasmluvněním, provázání na základě čísla spisu
- evidence smluvních závazků (smlouva, dohoda, objednávka, dodatek a další) v eSSL ve spisu a pod jednotlivými čísly jednacími
- příprava smluvního závazku ve dvou stavech: "koncept" jako podklad pro výběrové řízení, poptávky nacenění a "závazek" pro zasmluvnění.
- editace činností v Landman desktop
- nasazení nového číselníku činností https://ciselniky.nature.cz/noo/cinnosti

Zatím nezměněno, ale změny se chystají:
- převzetí opatření/činností v Landmanu
- odstranění fakturace v Intranetu

Beze změny:
- editace informací Natura 2000 a kofinancování zůstává v Intranetu
- tisk ze šablon

Dotazy - uživatelská podpora:
- garanti jednotlivých dotačních programů
PPK A - Ing. Eva Warausová
PPK B - Ing. Eva Warausová
POPFK - Mgr. Barbora Čížková
MAS - Mgr. Jiřina Hejdová

  1. Schéma evidence v IS


Implementované změny aplikace Intranet:
1.7.2021
- přidáno kopírování čísla spisu, čísla jednacího a čísla technické přílohy do clipboardu tlačítkem "zkopíovat" pro lepší přenost do Landmanu.
- z formuláře odstraněno pole pro vyplnění ceny slovy. Došlo také k úprave šablon. Platí pro: PPK A, MaS, POPFK interní, PPK B.

20.6.2021
- tlačítko "mapa" spustí prohlížení zákresu smlouvy v prostredí ArcGIS Online.
- úprava možnosti smazání smluvních závazku. Nejprve musí být smazána v aplikace Landman cinnost vcetne zákresu a opatrení, poté lze v Intranetu smazat smluvní závazky. Platí pro PPK A, PPK B, MaS, POPFK interní a externí.

Implementované změny aplikace Landman: zde

Aktualizace: 26. 7. 2021