Data

Uživatelé mají dostupné aktuální údaje (poskytované vrstvy) za své správní území, mohou si však vybrat také stažení dat za jinou oblast v rámci ČR. Stahovat lze jak samostatná data, tak samostatné pasporty, či vše dohromady.
ZIP balíčky obsahující vrstvy ve formátu ESRI shapefile, případně pasporty, se vždy generují ve chvíli jejich vyžádání s využitím nejaktuálnějších dat, která má AOPK ČR k dispozici. Pokud se v nějaké vrstvě nevyskytuje pro dané území žádný objekt, obsahuje balíček namísto vrstvy textový soubor s příslušnou informací.