O aplikaci

První verze aplikace (verze 1.0) vznikla v období duben 2010 až červenec 2010. V této verzi byly implementovány všechny základní funkčnosti pro umožnění poskytování dat orgánům veřejné správy. K ostrému nasazení aplikace došlo 12. 8. 2010.
Druhá verze aplikace (verze 2.0) vznikla na přelomu let 2019 a 2020. V této verzi byly mj. zohledněny požadavky novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb. K ostrému nasazení došlo 17. 3. 2020.
Aplikace může být interními zaměstnanci AOPK ČR nadále rozvíjena a v průběhu vývoje mohou být přidávány některé další funkcionality.
Na projektu vytvoření Aplikace ÚAP verze 1.0 se podíleli interní zaměstnanci AOPK ČR - Jan Zárybnický, Radek Pohl a Karel Šaroch. Odborný dohled měli Jan Votrubec, Ludvík Škapec a Alena Zelenková.
Na projektu vytvoření verze 2.0 se podíleli interní zaměstnanci AOPK ČR Michal Tomášek a Zdeněk Kučera a externí vývojář Jakub Hrádek. Odborný dohled měli Jan Votrubec a Jan Zárybnický.