Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Odbor Informačního systému ochrany přírody
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 4 - Chodov
E-mail: uap@nature.cz
Telefon: +420 283 069 121