Vlastnictví pozemků (WSDP)

Zaměstnancům AOPK je k dispozici nová aplikace Vlastnictví pozemků (WSDP). Aplikace obsahuje nástroj WSDP od ARCDATA PRAHA, který umožňuje vyhledávání aktuálního stavu informací o parcelách a budovách, zejména o jejích vlastnících. Aplikace na základě provedeného prostorového dotazu vyhledá a zobrazí informace získané z webové on-line služby dálkového přístupu katastru nemovitostí (ČÚZK). Nástroj WDSP vrací informace pouze v místech, kde je provedena digitalizace katastru a existuje tedy plošná parcela KN v RÚIAN (aktuálně tedy pro 99% katastrálních území).


Správcem aplikace je Oddělení technické správy dat a datové podpory.