EVL - REST API

Filtrování

/filter/[pattern]

Detail

/[kod]

Zákres

/[kod]/shape

/[kod]/shape?shapeFormat=[stgeometry, kml]

/[kod]/shape?crs=[sjtsk, jtsk, wgs84]

Pokud je požadován výstupní formát KML a neuvede se parametr crs, použije se WGS84.

Mapka

/[kod]/map

/[kod]/map?width=800&height=500&showsingle=false

/[kod]/map?bgmap=[zm, ortofoto]

Přehledka

/[kod]/preview

/[kod]/preview?width=800&height=500

/[kod]/preview?bgmap=[zm, ortofoto]

Formáty

f=html (výchozí)

f=xml

f=json

f=pjson