Databáze migračních bariér (REST API)

Karta pro tok (/tok/id), testováno na [40]

Mapa pro tok (/tok/id/map), testováno na [40]

Karta pro bariéru (/bar/id), testováno na [63, 67, 3]

Karta pro prostupný objekt (/po/id), testováno na [4]

Karta pro MVE (/mve/id), testováno na [3]

Karta pro nakládání s vodami (/naklvod/id), testováno na [271]

Číselníky (/ciselniky)

Změny toků (/zmeny/tok), lze zadat parametr [datum]

Změna konkrétního toku (/zmeny/tok/id)

Změny bariér (/zmeny/bar), lze zadat parametr [datum]

Změna konkrétní bariéry (/zmeny/bar/id)

Změny prostupných objektů (/zmeny/po), lze zadat parametr [datum]

Změna konkrétního prostupného objektu (/zmeny/po/id)

Změny MVE (/zmeny/mve), lze zadat parametr [datum]

Změna konkrétní MVE (/zmeny/mve/id)

Změny karty nakládání s vodami (/zmeny/naklvod), lze zadat parametr [datum]

Změna konkrétní karty nakládání s vodami (/zmeny/naklvod/id)

Změny číselníků (/zmeny/ciselniky)


Použitelné parametry: f=json, f=pjson

Datum lze zadávat ve formátech: "yyyyMMdd", "dd.MM.yyyy", "d.M.yyyy", "dd. MM. yyyy", "d. M. yyyy", "yyyy-MM-dd", "yyyy-M-d", "dd-MM-yyyy", "d-M-yyyy"