MZCHÚ - REST API

Informace o změnách

/updateinfo

/updateinfo?aopk=[0,1]

/updateinfo?date=[datum ve fromátech "yyyyMMdd", "dd.MM.yyyy", "yyyy-MM-dd", "dd-MM-yyyy", "d.M.yyyy", "dd. MM. yyyy", "d. M. yyyy"]

/updateinfo/maxdate

/updateinfo/maxdate?aopk=[0,1]

Filtrování

/filter/[pattern]

/filter/[pattern]?aopk=[0,1]

/filter/[pattern]?scope=[light]

Detail

/[kod]

Zákres

/[kod]/shape

/[kod]/shape?shapeFormat=[stgeometry, kml]

/[kod]/shape?crs=[sjtsk, jtsk, wgs84]

Pokud je požadován výstupní formát KML a neuvede se parametr crs, použije se WGS84.

Mapka

/[kod]/map

/[kod]/map?width=800&height=500&showsingle=false

/[kod]/map?bgmap=[zm, ortofoto]

Přehledka

/[kod]/preview

/[kod]/preview?width=800&height=500

/[kod]/preview?bgmap=[zm, ortofoto]

Formáty

f=html (výchozí)

f=xml

f=json

f=pjson