Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody

Stručná nápověda k aplikaci pro ovládání základních vyhledávacích, zobrazovacích, případně editačních funkcí.

V rámci celého souboru Nápovědy znamená zkratka OU osobu OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE, tj. pracovníka s přidělenými právy nad rámec anonymního připojení.

Obecné pokyny DR ÚSOP

 1. Informace o aplikaci
 2. Základní prostředí aplikace
 3. Seznam použitých zkratek
 4. Použité ikony

Registr objektů ÚSOP

 1. Objekty ústředního seznamu
 2. Chráněná území
 3. Podrobné informace o chráněných územích
 4. Památné stromy
 5. Souhrnný přehled

Archiv ÚSOP

Agenda dokumentací je vytvořena v jednotném stylu ovládání. Prvotně je uživateli nabídnut výběr podle kritérií končící stiskem Vyhledat, v jehož výsledku se konkrétní dokument zobrazí stiskem Podrobné informace o...

 1. Vyhlašovací dokumentace
 2. Ostatní právní dokumentace
 3. Povolení výjimek a souhlasy k činnostem
 4. Plány péče
 5. Souhrny doporučených opatření
 6. Ostatní odborné dokumenty
 7. Geodetická dokumentace
 8. Vstupní kontrola dokumentů (OU)

Ostatní

 1. Odborná databáze památných stromů
 2. Číselníky (OU)
 3. Hodnocení maloplošných zvláště chráněných území (OU)

Mapový projekt ÚSOP

 1. Mapový projekt ÚSOP
 2. Použité ikony Mapového projektu
poslední úprava: říjen 2021, provedl: Pavel Žofka (ÚSOP)