Vyhlašování chráněných objektů, plány péče - pomůcka ÚSOP

Tato pomůcka nemá za cíl nahrazovat žádný z metodických pokynů či návodů Ministerstva životního prostředí ani jiných resortních organizací. Je sestavena jako doplňkové praktické doporučení pracovníkům organizací, oprávněných vyhlašovat či přehlašovat chráněné objekty podle zákona od pracovníků ÚSOP, jimž denně prochází rukama řada pokusů orgánů ochrany přírody, které nemají potřebnou kvalitu pro bezproblémové převzetí dokumentace do ÚSOP podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 45/2018 Sb. v platných zněních. Doporučení jsou sestavena pro co nejjednodušší přípravu, zpracování a odevzdání vyhlašovacích dokumentů, včetně případného zápisu typu a způsobu ochrany přírody do katastru nemovitostí.

Základní znalosti

Ke zdárnému naplnění úkolu vyhlášení je nezbytná teoretická příprava. Máte-li ji v malíku, přeskočte.

 1. Předpisy a návody ochrany přírody a katastru nemovitostí
 2. Vymezení základních pojmů
 3. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)


Náměty, dotazy, připomínky, požadavky na podporu při vyhlašování směřujte na pracovníky oddělení ÚSOP Petru Kuchařovou a Pavla Žofku.

Aktualizace: prosinec 2018, Pavel Žofka

Maloplošná zvláště chráněná území

Kapitola byla sestavena pro upozornění na hlavní a nejčastější nedostatky, kterých se zpravidla lze vyvarovat pozorným a poučeným rutinním postupem se zohledněním chyb druhých. Základním podkladovým dokumentem je Metodika vyhlašování (MŽP).

Podrobná metodická pomůcka, připravená pro vyhlašovatele z řad AOPK ČR, byla prezentována na podzim 2015 (základní myšlenky stále platné, v jednotlivostech zohledněte nové předpisy od té doby vzniklé). Scénář prezentace je k náhledu.

 1. Přípravná fáze
 2. Práce s WMS a lomovými body v GIS
 3. Sestavení vyhlašovacího předpisu
 4. Předání dokumentace do ÚSOP
 5. Dokumentace pro zápis do KN
 6. Úprava hranic MZCHÚ v plánech péče po digitalizaci KM
 7. Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch


Náměty, dotazy, připomínky, požadavky na podporu při vyhlašování směřujte na pracovníky oddělení ÚSOP Petru Kuchařovou a Pavla Žofku.

Aktualizace: listopad 2021, Pavel Žofka

Památné stromy

 1. Příprava
 2. Fáze vyhlášení
 3. Předání dokumentace do ÚSOP
 4. Dokumentace pro zápis do KN


Náměty, dotazy, připomínky, požadavky na podporu při vyhlašování směřujte na pracovníky oddělení ÚSOP Petru Kuchařovou a Pavla Žofku.

Aktualizace: červenec 2021, Pavel Žofka


Náměty, dotazy, připomínky, požadavky na podporu při vyhlašování směřujte na pracovníky oddělení ÚSOP Petru Kuchařovou a Pavla Žofku.