Identifikace parcel v ZCHÚ

Aplikace slouží k automatické identifikaci parcely z hlediska její lokalizace k vymezení zvláště chráněných území (ZCHÚ) a jejich ochranných pásem (OP). Jejím primárním výstupem je digitálně podepsaný dokument ve formátu PDF s informací o tom zda daná parcela leží, neleží a nebo leží částečně v ZCHÚ a OP.

Byla vyvinuta v období 13.5 - 2.6.2016 odborem ISOP AOPK ČR


Technická podpora a dotazy k aplikaci: Michal Tomášek, michal.tomasek@nature.cz, tel. 605 201 105

Nápověda pro aplikaci Identifikace parcel v ZCHÚ

Aplikace využívá jako základní rozhraní mapový modul MapoMat, který obsahuje velké množství funkcí a možností. Nicméně pro pohodlnou práci s aplikací Identifikace parcel v ZCHÚ, postačí obsah následujících kapitol:

 1. Seznámení s rozhraním aplikace Identifikace parcel v ZCHÚ a MAPOMAT
 2. Popis vybraných mapových služeb použitých v aplikaci
 3. Zadání a načtení parcel
 4. Vygenerování dokumentu s informacemi o parcele a vytvoření mapové přílohy
 5. Zakreslování hranic nevymezených parcel

Nápověda k základnímu mapovému rozhraní MapoMat

Kompletní nápověda k aplikaci MapoMat - která je základem pro ostatní interně vyvinuté GIS evidenční systémy AOPK ČR.
 1. Základní informace
 2. Mapové služby a vrstvy
 3. Nástroje pro vyhledávání a zobrazování informací
 4. Editace a práce se zákresy
 5. Tisk mapových příloh
 6. Postupy pro práci se souřadnicemi a GPS
 7. Práce s shapefile
 8. Práce s rastry (obrázky)

Tipy a doporučené postupy

 1. Import zákresů do mapových aplikací ISOP
 2. Přenášení (import) zákresů z mapových služeb
poslední úprava: 05/08/2015

Technická podpora

 1. (!!!) Webový prohlížeč AOPK Silverlight Viewer
 2. Instalace Silverlight
 3. Řešení problémů s nefunkčními mapovými službami
 4. Konec podpory Silverlight v prohlížeči Google Chrome
 5. Problémy s chodem aplikací v prohlížeči Firefox Mozilla
 6. Přepnutí internetových prohlížečů do celoobrazovkového režimu
 7. Možnost chodu aplikace na OS Ubuntu