Monitorovací zprávy projektu ISOP 2

Název akce: Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008605