Aplikace NDOP

Webová aplikace pro správu Nálezových dat ochrany přírody (dále „Aplikace NDOP“) vznikla na základě potřeby co nejjednodušeji zpřístupnit zadávání a editaci Nálezových dat, a to jak samotným zaměstnancům AOPK ČR, tak co nejširšímu okruhu odborných spolupracovníků. Současný projekt nálezových dat na AOPK ČR tak zajišťuje sběr pouze odborných dat a neumožňuje shromažďování nálezových dat široké „laické“ veřejnosti.


Webové řešení umožňuje spravovat tato data za použití libovolného PC připojeného k síti internet s nainstalovaným prohlížečem Internet Explorer 11 či Mozilla Firefox 50.0 a kompatibilní.


První verze aplikace (verze 1.0) vznikla v období září 2007 až prosinec 2007. V této verzi jsou implementovány všechny základní funkčnosti pro umožnění správy nálezových dat. Aplikace bude interními zaměstnanci AOPK nadále rozvíjena, bude posílena oblast uživatelského komfortu a přidány doplňkové funkčnosti atd.


Na projektu vytvoření Aplikace WND verze 1.0 se podíleli Jan Zárybnický, Karel Šaroch, Radek Pohl a externí spolupracovník Jan Waraus. Odborný dohled měli Ludvík Škapec, Jan Zohorna a Michal Tomášek. Testovací část projektu vedl Zdeněk Kučera.

NDOP

 1. Funkce
 2. Nová akce
 3. Vyhledávání akcí
 4. Smazané akce
 5. Číselník autor
 6. Číselník lokalizace
 7. Číselník Zdroj
 8. Číselník Původní název
 9. Číselník Reference
 10. Číselník Oblíbené taxony
 11. Číselník Sbírka/herbář