Zobrazení obsahu

Nastavení parametrů pro zobrazení obsahu adresářové struktury.

Prvky stránky

Obsah stránky se načítá v následujícím pořadí:

 1. Název
 2. Popisek stránky
 3. Podadresáře
 4. Obrázky a textové oddíly
 5. Odkazy
 6. Ovladače
 7. Text stránky
 8. Odkazy v textech stránky
 9. Datum

Konfigurace

 1. Klíčová slova pro vyhledávání
 2. Zobrazení obsahu v obráceném pořadí
 3. Zobrazení podadresářů pomocí boxů
 4. Zobrazení obsahu bez odrážek
 5. Zobrazení textových bloků bez nadpisů
 6. Zobrazení obsahu z jiného adresáře
 7. Zadávání odkazů do 'odkazů' (*.uri), 'ovladačů' (*.drv) a souborů (*.link)
 8. Použití stylů

Export nápovědy do souboru

Text je možné exportovat do souboru rtf pomocí parametru extract.Ukázka použití:

http://webgis.nature.cz/aopkhelp/extract/QuickPig

O aplikaci AOPK QuickPig

Vývoj, architektura SW: Michal Tomášek

Analýza, vedení vývoje: Ladislav Matouš

Grafický design: Oldřiška Sedláčková

AOPK ČR, ISOP 2015