ÚAP (územně analytické podklady)

Webová aplikace Údaje o území zejména pro účely pořizování ÚAP slouží pro výdej údajů o území, poskytovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dle zákona č. 183/2006 Sb.
Pro přístup k aplikaci je nutné být registrovaným uživatelem informačních systémů AOPK ČR a mít přidělenu příslušnou roli. O registraci a přidělení role, případně o obnovení hesla lze požádat e-mailem na adrese uap@nature.cz.
Aplikace je dostupná prostřednictvím webového prohlížeče na adrese http://uap.nature.cz.