WANAS

Nápověda k aplikaci WANAS

Níže uvedené kurzy komplexně popisují nástroje, vlastnosti a doporučené postupy při práci s aplikací Landman.
 1. Obecně
 2. Stav okrsku
 3. Validace
 4. Tabelární data
 5. Kreslení
 6. Závěrečná zpráva
poslední úprava: 14/03/2014

Aktuality a novinky v Mapových aplikací AOPK ČR

Aktuality v aplikacích AOPK ČR.
 1. Změny v mapových aplikacích AOPK ČR k [5/2015]
poslední úprava: 08/05/2015

Nápověda k základnímu mapovému rozhraní MapoMat

Kompletní nápověda k aplikaci MapoMat - která je základem pro ostatní interně vyvinuté GIS evidenční systémy AOPK ČR.
 1. Základní informace
 2. Mapové služby a vrstvy
 3. Nástroje pro vyhledávání a zobrazování informací
 4. Editace a práce se zákresy
 5. Tisk mapových příloh
 6. Postupy pro práci se souřadnicemi a GPS
 7. Práce s shapefile
 8. Práce s rastry (obrázky)

Tipy a doporučené postupy

 1. Import zákresů do mapových aplikací ISOP
 2. Přenášení (import) zákresů z mapových služeb
poslední úprava: 05/08/2015

Přehled kurzů AOPK ČR v GIS/IT

Přehled a popis kurzů, pořádaných AOPK ČR v ohlasti GIS a IT. Kurzy jsou primárně určeny pro zaměstnance AOPK ČR.
 1. MapoMat - Komplet
 2. MapoMat - Základ
 3. MapoMat - Výuková videa
poslední úprava: 2/10/2017

Technická podpora

 1. (!!!) Webový prohlížeč AOPK Silverlight Viewer
 2. Instalace Silverlight
 3. Řešení problémů s nefunkčními mapovými službami
 4. Konec podpory Silverlight v prohlížeči Google Chrome
 5. Problémy s chodem aplikací v prohlížeči Firefox Mozilla
 6. Přepnutí internetových prohlížečů do celoobrazovkového režimu
 7. Možnost chodu aplikace na OS Ubuntu