WANAS 2

  1. Základní rozhraní aplikace

  2. Tabelární data

  3. Editace segmentu

  4. Editace biotopu

  5. Zápis taxonů

  6. Zápis taxonů dle skupin

  7. Kreslení

  8. Kreslení