Mapování biotopů

Území ČR je pro potřeby aktualizace vrstvy mapování biotopů rozděleno na takzvané okrsky. Okrsek je spojité území vymezené zpravidla nějakou výraznou terénní hranicí (řeka, silnice, železnice, …). Území okrsků se navzájem nepřekrývají.
V rámci okrsku se vymezují segmenty. Segment je spojité území s charakteristickými vlastnostmi definovanými zejména pomocí biotopů a taxonů.
Každý okrsek se aktualizuje jako celek.

Životní cyklus okrsku

Během aktualizace prochází okrsek několika fázemi.

Inicializace
Konverze dat z aktuální vrstvy do formy vhodné pro úpravy (body, linie, tabelární data). Může trvat i několik minut.

Úprava dat
Průběžná úprava lokálních dat a provádění synchronizací. Vytvoření závěrečné zprávy.

Kompilace
Závěrečná validace dat na serveru.

Finalizace
Uzamčení dat, kontrola dat garantem.

Převzetí okrsku
Původní data v aktuální vrstvě se odzálohují a nahradí se daty dokončeného okrsku.

Fáze zpracování okrsku