Instalace

Instalace

Aplikace funguje na operačním systému Windows 10. Případně také na Windows 7 po doinstalování .NET Frameworku 4.5.2 nebo jeho vyšší verze.

Instalace aplikace zahrnuje pouze dva kroky.

1. Stažení zip balíčku ze serveru AOPK ČR.

Wanas 1.5
Wanas 2

2. Rozbalení obsahu do libovolného adresáře na lokálním počítači.

Aplikaci je možné umístit do standardního adresáře pro instalované programy (c:\Program Files nebo c:\Program Files (x86)). Zpravidla je však potřeba počítat s tím, že bude nutné vyřešit problémy s přístupovými právy. Pro programy, které se instalují formou rozbalení (zip) balíčku je vhodnější založit si samostatný adresář například c:\Programy.

Balíček obsahuje jediný adresář. Ten je hlavním adresářem aplikace. V podadresáři \app se nachází spouštěcí soubor WanasDesktop.exe. Pro tento soubor si lze vytvořit zástupce na Ploše, například pomocí pravého tlačítka na myši a volbě Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce). Zástupce lze podobným způsobem připnout do Start panelu. Také je možné si program po spuštění zafixovat na hlavním panelu (opět pomocí pravého tlačítka na myši).

Hlavní adresář aplikace by měl obsahovat pouze adresáře a soubory, které byly získány rozbalením instalačního balíčku. Neměl by obsahovat jiná data. V rámci aktualizace aplikace by mohlo dojít k jejich smazání.

Aktualizace

Při každém spuštění aplikace se ověřuje platnost její verze. Aktualizaci na případnou novou verzi zajistí instalátor spustitelný přímo z aplikace. Instalátor je na aplikaci nezávislý. Po jeho spuštění je potřeba aplikaci vypnout, jinak nemohou být její zdrojové soubory nahrazeny za jiné.

První spuštění

Aplikace potřebuje ke svému provozu různé adresáře blíže popsané v kapitole adresářová struktura. V rámci prvního spuštění se zobrazí panel s nastavením, kde uživatel tyto adresáře vyplní nebo potvrdí. Nastavení adresářů je možné podle potřeby kdykoliv změnit.