Adresáře

Adresáře

S aplikací Wanas souvisí níže uvedené adresáře. Tyto adresáře by měly být navzájem nezávislé, jeden by neměl být zanořen do jiného.

1) Adresář aplikace
Adresář se soubory aplikace. V podadresáři \app se nachází spouštěcí soubor WanasDesktop.exe. Podrobnosti jsou v kapitole Instalace aplikace.

2) Adresář s uživatelským nastavením
Adresář slouží pro uložení některých konfigurací, jako jsou skupiny taxonů, nebo vlastní barevné šablony.

3) Adresář s daty
Adresář slouží pro uložení editačních dat. Pro každý okrsek je vyhrazen samostatný adresář, který obsahuje veškerá potřebná data. V adresáři se mohou současně vyskytovat data za různé datové sady pro které je aplikace určena.

Typické umístění výše uvedených adresářů může vypadat takto:

1) c:\Programy\WanasDesktop\
2) c:\Data\Wanas\Config
3) c:\Data\Wanas\Data

Obsah adresáře okrsku

Pro každý okrsek je v adresáři s daty vyhrazen jeden samostatný adresář, obsahující vše potřebné pro jeho úpravy.

Data
Tabelární data jsou uložena v souboru data.json. Zákresy jsou uloženy ve vrstvách bod.shp a linie.shp. Hranice okrsku je uložena ve vrstvě okrsek.shp. Vrstvy polygon.shp a chyby.shp slouží jako pomocné vrstvy pro vizualizaci výsledků validace zákresů.
V adresáři se může nacházet také soubor terminy.txt, kde jsou uloženy uživatelem přednastavené hodnoty pro datum.

Pomocná data
V průběhu editace jsou zapotřebí některá pomocná referenční data. Ta jsou uložena v adresáři Ref. V principu zachycují podobu datových souborů bezprostředně po jejich stažení a slouží pro vyhodnocování provedených změn.

Zálohy
Při manipulaci s lokálními daty je potřeba v určitých situacích provést jejich automatické zálohování. Taková situace typicky nastává před nahrazením lokálních dat za synchronizovaná. Zálohy se ukládají do adresáře Bkp.