Data

Import (stažení) dat okrsku

Po instalaci aplikace a definování adresáře pro uložení dat je potřeba získat data za jednotlivé okrsky. Uživatelé v roli mapovatele a garanta si mohou stáhnout pouze data za okrsky, které mají přiděleny. Ostatní role mají k datům neomezený přístup.
Okrsek je potřeba zadat jednoznačně, tedy včetně kódu datové sady.
Pokud je v rámci importu spuštěna na serveru inicializace dat okrsku, může úloha trvat delší dobu (zpravidla v řádu minut). V takovém případě je potřeba tlačítko stisknout opakovaně, dokud se neobjeví hlášení o dokončení úlohy.
Okno pro zadání požadovaného okrsku a spuštění importu dat lze otevřít kliknutím na dvě různá tlačítka. Jediný rozdíl je v tom, že druhé tlačítko do textového pole automaticky vyplní kód aktuálního okrsku. Tato možnost je vhodná zejména pro garanty pro případné opakované stažení dat ke kontrole.
Pokud byla pro zadaný kód okrsku již data stažena (existuje adresář s daty), uživatel je na to upozorněn a může se rozhodnout, jestli bude pokračovat. V případě, že ano, předchozí data se nejprve odzálohují a teprve potom jsou nahrazena daty novými.

Načtení dat okrsku

V aplikaci mohou být načtena data pouze za jeden konkrétní okrsek. Mezi okrsky se však lze podle potřeby přepínat, nebo je možné spustit více instancí aplikace.
V dialogovém okně se zobrazí seznam dostupných okrsků. Pro vyhledání a výběr požadovaného okrsku se dá použít filtr. Výběr okrsku je možné potvrdit dvojklikem.
Data za poslední načtený okrsek se automaticky načítají při spuštění aplikace.

Smazání dat okrsku

Pro kompletní smazání dat konkrétního okrsku stačí smazat odpovídající adresář v adresáři s daty.