Konfigurace

Aplikace

Adresáře
Viz instalace aplikace.

GIS
Konfigurovat lze vzhled popisků vrstvy bodů a polygonů. Popisky vrstvy polygonů nejsou standardně viditelné, ale lze je zapnout přes menu vrstvy (pravé tlačítko myši).
Dále je možné upravit vlastnosti prvků, které se používají při vytváření nových zákresů (bod, linie, polygon). Toto nastavení nesouvisí s vizualizací (legendou) vrstev s daty. Jejich konfigurace bude výhledově doplněna. Toto omezení lze obejít uložením legendy vrstvy (viz menu vrstvy) a upravením hodnot v souboru manuálně. Lokálně uložená legenda má přednost před výchozí legendou, která je součástí aplikace.
Na výběr je také několik velikostí kurzoru a možnost používat pro různé GIS nástroje místo specifických kurzorů výchozí kurzor Windows.

Vzhled
V rámci konfigurace vzhledu je možné změnit výchozí barevnou šablonu. Standardně je k dispozici tmavá a světlá varianta. Každý si ale může na jejich základě vytvořit šablonu podle vlastních potřeb. Konfigurační soubory takových šablon se pak ukládají do adresáře ‚ui‘ v adresáři pro uživatelskou konfiguraci.
Nastavit lze také proporce (zvětšení) aplikace, pokud nebude dostačující úprava proporce zobrazení na úrovni operačního systému. Nevýhodou používání jiné než výchozí hodnoty je rozmazání ikon na tlačítkách. Toto omezení bude výhledově napraveno.

Proxy server
Aplikace využívá výchozí konfiguraci proxy serveru definovanou na úrovni operačního systému. Na tomto místě je možné v případě potřeby nastavit parametry jinak.

Uživatelské skupiny taxonů a zkratky

Nejčastěji používané nebo oblíbené taxony je možné uspořádat do skupin a skupiny pak využívat při zadávání taxonů k biotopu.
Vytvoření a správa skupin taxonů se v rámci aplikace provádí pomocí editoru skupin taxonů a zkratek.
Počet skupin ani počet taxonů ve skupině není omezen.
Po přidání nové skupiny bude patrně potřeba upravit její název. Potom už stačí využít filtr taxonů a skupinu naplnit. Pořadí taxonů ve skupině je možné měnit pomocí myši.
Každému taxonu je možné přidělit libovolnou zkratku, která se pak uplatní při filtrování.

Manuální úprava seznamu taxonů
Skupiny a zkratky lze alternativně upravovat i přímo v souboru Taxony.txt v adresáři s uživatelským nastavením (viz konfigurace adresářů). Latinské názvy taxonů musí odpovídat aktuálnímu číselníku, který je součástí aplikace. Obsah souboru může vypadat například takto:

#jehličnany
Abies alba
Larix decidua
Picea abies
#listnáče
JV:Acer pseudoplatanus
HB:Carpinus betulus
DB:Quercus robur