Aplikace 'Stav okrsku'

Aplikace Stav okrsku je nahrazena aplikací https://iosz.nature.cz.

Po spuštění aplikace je potřeba vybrat agendu odpovídající požadované datové sadě (RE, CZ,…).
Pokud má někdo v souvislosti s aktualizací mapování biotopů více rolí, měl by po výběru agendy zkontrolovat nastavenou roli, aby se mu načítal očekávaný seznam okrsků.
Po výběru konkrétního okrsku je možné zapsat zprávu, případně upravit seznam příjemců nebo doplnit soubor jako přílohu. Zpráva se odesílá pomocí tlačítek, které současně vyjadřují kvalitu (ano / ne / …) odpovědi. Počet tlačítek se liší podle aktuální role. Mapovatel má možnost odeslat pouze ‚kladnou‘ zprávu.
O každé změně (uložené zprávě) jsou příjemci informování emailem.